@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OccO@@@@@@@@@@@@@@@@@CCC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8cc8@@@@@@@@@@@@@@@@@ooC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ooo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@oco@@@8@@@@@@@@@@8OOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@CoO@OCCC8@@@@@@CoooCO8@@@@8CO8@@@ooO@CCCC8@@@@@occ8CooCO8@@@@@@CCCO8CC@@@@8co88ooCO8@@
@oooCoooCCO@@@@occoCooCO@@@OooO@@8ccoooooCCO@@@@occocooooC@@@@8COO88@@8C@@@OccoooooCOO@
@cccoC88CoCO@@8ccC@@@ooC@@@OooO@@8cccoO@8CoCO@@@occcO88oooO@@@CO88@@@@@8C@@Occco88CooC@
@cccC@@@@ooC@@OccC@@@8CO@@@OccO@@8cccO@@@@ooC@@@occO@@@OooO@@OC88@@@@@@8C8@Occo@@@@ooo@
@ccc8@@@@CooO@@cccoCO8@@@@@OccO@@8cco@@@@@Coo8@@occ8@@@OccC@@CO8@@@@@@@8OO@OccC@@@@ooo@
@cco@@@@@OooO@@8occcccC8@@@OccO@@8cco@@@@@Coo8@@occ@@@@OccC@@CO8@@@@@@@8OC@OccC@@@@occ@
@ccc@@@@@OcoO@@@@OCocccc8@@OccO@@8cco@@@@@Cco8@@occ@@@@OccC@@CO8@@@@@@@8OC@OccC@@@@occ@
@ccc8@@@@CccO@@O8@@@8occC@@OccO@@8ccc@@@@@occ8@@occ@@@@OccC@@OO8@@@@@@@8CO@OccC@@@@occ@
@cccC@@@8ccc8@Occ8@@@OccC@@OccO@@8cccC@@@Occo@@@occ@@@@OccC@@8CO8@@@@@8OC@@OccC@@@@occ@
@ccccCOOoccC@@Occo8@8occ8@@OccO@@8ccccoOCcccO@@@occ@@@@OccC@@@CCO88@88OCO@@OccC@@@@occ@
@ccoCccccco@@@@CcccccccC@@@OccO@@8ccoCcccccC@@@@occ@@@@OccC@@@@CCOOOOOCO@@@OccC@@@@occ@
@cco@OocoC@@@@@@8CoooC8@@@@@CC@@@8ccC@OooCO@@@@@OoO@@@@@Co8@@@@@OCCCCC8@@@@@Co@@@@@8oO@
@cco@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ccC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@cco@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ccC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@cco@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ccC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ocC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ocO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chào mừng bạn đến với Psiphon!

Psiphon là một hệ thống proxy trên mạng cho phép bạn truy cập được nội dụng Internet bị chận ở địa phương bạn.

Psiphone được thiết kể để giúp bạn truy cập nội dung trên Internet. Psiphon không tăng cường bảo mật thông tin cho bạn, và không nên được xem hoặc dùng như là một công cụ an ninh trực tuyến.

Để dùng Psiphon:

  1. Hãy nhập địa chỉ của trang bạn muốn xem vào Thanh Màu Xanh Psiphon, sẽ xuất hiện ở phía trên của cửa sổ trình duyệt. Nhấp vào "Go". (Cũng làm như vậy đối với các trang mới bạn muốn xem.)
  2. Để bảo đảm bạn truy cập được dịch vụ Psiphon một cách ổn định, bạn có thể tạo một tài khoản Psiphon. Để tạo tài khoản, chỉ cần nhấp vào đường link "Tạo tài khoản" ở thanh màu xanh và làm theo hướng dẫn.
Thông tin Cá nhân
Dữ liệu chúng tôi thu thập Chúng tôi làm gì với dữ liệu Tại sao chúng tôi cần dữ liệu
  cất giữ chia sẻ sử dụng
dữ liệu của người dùng      
Tên người dùng Psiphon đồng ý không để chúng tôi có thể xác nhận bạn
Mật khẩu Psiphon đồng ý không để chúng tôi có thể xác nhận bạn
email (tùy nghi) đồng ý không để chúng tôi có thể gửi cho bạn một proxy mới để dùng khi cái này bị chặn
vé để được trợ giúp đồng ý không để bạn có thể báo cáo các trang không hoạt động tốt trên Psiphon, v.v...
ngôn ngữ người dùng đồng ý không để xác định ngôn ngữ nào nên dùng cho giao diện
thông tin sử dụng      
cookie của trang web đồng ý (cho thời hạn của phiên này) không để các trang có thể hoạt động tốt trên Psiphon (đặc biệt là trang cần đăng nhập)
ngày đăng nhập gần đây đồng ý không để chúng tôi có thể tự động xóa các tài khoản không được sử dụng
ngày truy cập gần đây đồng ý không xác định khi nào phiên người dùng hết hạn
ngày tạo tài khoản đồng ý không để tính tất cả các lời mời của người dùng
số lời mời đã gửi đồng ý không để tính tất cả các lời mời của người dùng
thống kê toàn bộ (toàn bộ: tổng cộng; ví dụ tổng số các lần vào google.com từ nước Nga trong ngày)
thông kê lướt mạng (các lần xem tên miền mỗi proxy mỗi nước mỗi ngày) tổng cộng với các đối tác bảo trợ; một số thông tin có thể được công khai Để biết được Psiphon hoạt động tốt như thế nào, trang nào là phổ thông, chiến lược truyền bá nào là hiệu quả. Thông tin này có thể được chia sẻ với các đối tác để họ có thể biết, chẳng hạn như, trang mạng của họ được xem qua Psiphon bao nhiêu lần và từ nước nào.
tạo tài khoản (người dùng tạo ra cho mỗi proxy mỗi nước mỗi ngày) tổng cộng với các đối tác bảo trợ; một số thông tin có thể được công khai như trên
thống kê tải xuống (Số lần ứng dụng PsiphonX hay Psiphon 3 tải xuống cho mỗi proxy mỗi nước mỗi ngày) tổng cộng với các đối tác bảo trợ; một số thông tin có thể được công khai như trên
thông tin về cách khắc phục sự cố (thông tin mà máy chủ chúng tôi giữ lại cho các yêu cầu, để giúp xem Psiphon có chạy tốt không; thông tin này được giữ tối đa 5 ngày)
ngày giờ nhắm chừng được yêu cầu được (tối đa 5 ngày) không
tên miền proxy được yêu cầu được (tối đa 5 ngày) không
tên miền nền yêu cầu là dành cho được (tối đa 5 ngày) không
Mã lỗi HTTP của yêu cầu được (tối đa 5 ngày) không
kích thước của yêu cầu trả lời được (tối đa 5 ngày) không
Đôi lúc Psiphon có thể ghi lại các thông tin bổ sung để có thể giải quyết một vấn đề với dịch vụ của chúng tôi. Nếu có điều này, chúng tôi sẽ thêm một mục ở đây mô tả điều gì đuợc ghi lại, sẽ giữ thông tin đó bao lâu, và tại sao.